Chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ học TESOL

Chương trình phù hợp với những ứng viên đã có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh (hoặc bất cứ môn học nào) nay muốn được đào tạo chuyên sâu vào chuyên ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (TESOL) tại Việt Nam với chất lượng quốc tế.

Trải nghiệm văn hóa tại ĐHQG Chungbuk, Hàn Quốc

Chương trình nhằm thu hút sinh viên quốc tế xuất sắc thông qua chương trình trải nghiệm cuộc sống du học tại Đại học Quốc gia Chungbuk, tăng cường quốc tế hoá hoạt động của sinh viên Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM.

Diễn đàn du học Pháp 2016

Campus France Vietnam, phối hợp với Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) mời các bạn đến tham dự Diễn Đàn Du học Pháp lần thứ 11.