Diễn đàn du học Pháp 2016

Campus France Vietnam, phối hợp với Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) mời các bạn đến tham dự Diễn Đàn Du học Pháp lần thứ 11 !