Môn học

 

Chương trình thạc sĩ Quản trị Truyền thông bao gồm 6 môn học trực tiếp tại lớp, 2 môn học trực tuyến, và một luận văn dài 12.000 – 15.000 từ sau khi kết thúc các môn học.
 
Các môn học bao gồm:

1. Truyền thông doanh nghiệp

2. Truyền thông Marketing

3. Truyền thông quốc tế

4. Kinh tế học truyền thông

5. Tổ chức và quản lý

6. Phương pháp nghiên cứu

7. Quan hệ công chúng và công nghệ (trực tuyến)

8. Cơ sở lý thuyết Truyền thông (trực tuyến)

9. Luận văn
 Mỗi môn học tương đương 15 tín chỉ. Luận văn tương đương 60 tín chỉ. Nội dung của các môn học được mô tả dưới đây:

1. Truyền thông doanh nghiệp (Corporate Communications)

Môn học này giúp sinh viên hiểu được vai trò của truyền thông trong các tổ chức như một nơi diễn ra các hoạt động tương tác phức tạp của con người. Mục đích chính là giới thiệu, phân tích và thảo luận những phạm trù và lý thuyết quan trọng để hiểu rõ về lĩnh vực thiết yếu này. Học viên cũng sẽ được giới thiệu về một loạt các kỹ năng thích hợp cho việc thực hành truyền thông doanh nghiệp như giao tiếp với nhân viên, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp/tổ chức, truyền thông trong tình huống khủng hoảng… Học viên sẽ phát triển được khả năng áp dụng cả lý thuyết và các kỹ năng vào các trường hợp thực tế.

2. Truyền thông tiếp thị (Marketing Communications)

Môn học này cung cấp hiểu biết rất quan trọng về vai trò của truyền thông tiếp thị, đặc biệt là nghiên cứu tiếp thị, xây dựng thương hiệu, quảng cáo, PR và hình ảnh công ty. Học phần này sẽ tập trung vào những yếu tố tiếp thị nhằm chuyển tải ý nghĩa đến người tiêu dùng cả khi không có mặt của sản phẩm. Những yếu tố này – tiếp thị cá nhân, xúc tiến bán hàng, quảng cáo và quảng bá – tạo nên cái gọi là “bộ công cụ xúc tiến thương mại”, thường được hiểu đồng nghĩa với tiếp thị.

3. Truyền thông quốc tế (International Communications)

Môn này bao gồm những nguyên lý và phạm trù then chốt liên quan đến những ngành công nghiệp truyền thông và mối quan hệ của chúng đến văn hoá và xã hội trong bối cảnh quốc tế, đặc biệt là tiến trình toàn cầu hóa. Kết thúc khoá học, học viên sẽ có hiểu biết tốt về các vần đề sau:

- ngành truyền thông được tổ chức như thế nào trong một môi trường thay đổi đặc biệt nhanh chóng;

- những thách thức mà các tiến bộ kỹ thuật trong công nghiệp truyền thông đang đặt ra cho hệ thống kiến thức hiện có về cách thức tổ chức-vận hành các ngành truyền thông riêng biệt;

- mối quan hệ giữa truyền thông, văn hoá và bản sắc;

- tầm quan trọng của toàn cầu hoá và các quá trình chuyển dạng ở phạm vi quốc gia, bản sắc quốc gia và tính quốc gia trong mối quan hệ đến truyền thông.

- Bên cạnh những bài giảng có nội dung quốc tế của các giảng viên Stirling, chương trình sẽ tạo điều kiện để học viên có cơ hội tương tác và thảo luận các vấn đề quan tâm với các chuyên gia văn hoá, truyền thông và nhà báo trong nước.


4. Kinh tế học Truyền thông (Media Economics)

Môn này phát triển hiểu biết về các vấn đề kinh tế trong ngành truyền thông. Khoá học bao gồm một loạt các vấn đề kinh tế chung – như thương mại quốc tế, chiến lược kinh doanh, chiến lược định giá, sự cạnh tranh và sự độc quyền công nghiệp – trong bối cảnh

các công ty và các ngành công nghiệp truyền thông. Khóa học chủ yếu tập trung về kinh tế vi mô, nhưng một vài vấn đề được đề cập đến liên quan đến kinh tế vĩ mô. Học viên cũng sẽ được giới thiệu về kinh tế học cơ bản của các khu vực khác nhau trong ngành công nghiệp truyền thông – như nền tảng kinh tế cho báo in, cho truyền hình, cho phát thanh và cho truyền thông trực tuyến. Vai trò của chính phủ trong điều tiết kinh tế truyền thông cũng sẽ được bàn bạc. Học viên cũng sẽ được tạo điều kiện tiếp xúc với các chuyên gia và những người làm việc lâu năm trong ngành.


5. Tổ chức và quản lý (Organisation and Management)

Khóa học này sẽ phân tích và so sánh các lý luận về hành vi tổ chức với thực tế qua việc sử dụng phương pháp nghiên cứu điển hình (fire studies). Học phần sẽ trình bày một vài trường phái tư tưởng chủ chốt trong lĩnh vực tổ chức và quản trị. Các cấu trúc tổ chức và phong cách quản lý rõ ràng có những ý nghĩa quan trọng cho truyền thông, dù rằng các lý thuyết gia lịch sử trong khoa học quản trị có những cái nhìn cụ thể rất khác nhau về chủ đề này. Mặc dù các quan điểm mới đã nổi lên trong suốt các thế kỉ 19 và 20 nhưng chúng ta vẫn có thể thấy bằng chứng về sự ảnh hưởng của những tư tưởng quản trị sơ khai trong thực tế ngày nay. Thông thường sự ảnh hưởng này nằm chủ yếu trong cách thức các nhà quản lý và nhân viên nhìn nhận nơi làm việc và hiểu các hành vi.

Ngoài việc trình bày sự xem xét lịch sử về các ý kiến đã ảnh hưởng đến thực tế quản lý, học phần này còn bao gồm một cơ cấu phân tích nhằm giúp học viên thấy được sự phức tạp của các tổ chức mà chúng ta đã quen thuộc. Khuôn khổ này sẽ là nền tảng cho một trong các bài tập lớn và sẽ giúp bạn có những sự thấu hiểu bất ngờ vào bên trong nơi làm việc của bạn.

Các chuyên gia truyền thông trong nước cũng sẽ được mời đến để chia sẻ về kinh nghiệm điều hành và tổ chức các công ty truyền thông cho sinh viên.


6. Phương pháp nghiên cứu (Research Methods)

Khoá học này sẽ phát triển hiểu biết của bạn về các cách tiếp cận, kỹ thuật và các kĩ năng nền tảng cho việc tiến hành nghiên cứu truyền thông và bao gồm các kỹ thuật được sử dụng để thu thập, phân tích và diễn giải dữ liệu. Khóa học sẽ đặc biệt tập trung vào các phương pháp nghiên cứu công chúng và tổ chức truyền thông, cũng như tính khả thi của những phương pháp này tại Việt Nam. Kết thúc học phần này, học viên phải:

- Hiểu được các yếu tố của một dự án nghiên cứu

- Thu được một số kĩ năng khảo cứu thông qua Internet, thư viện trực tuyến và các cơ sở dữ liệu.

- Có ý thức về các vấn đề đạo đức trong các nghiên cứu xã hội.

- Có khả năng giải thích thị trường và các bản báo cáo nghiên cứu độc/khán/thính giả truyền thông và các dữ liệu khác.

- Sẵn sàng để thiết kế và thực hiện một dự án nghiên cứu thực nghiệm có tính riêng.


7. Quan hệ công chúng và Công nghệ (PR Technology – trực tuyến)

Môn học này trang bị cho sinh viên hiểu biết sâu sắc có tính phê bình về tác động của Internet và các công nghệ thông tin và truyền thông mới khác đối với lý thuyết và thực tiễn hoạt động PR. Qua khóa học, sinh viên cũng sẽ học những kỹ năng cần thiết để thích ứng kịp thời với các diễn tiến mới trong công nghệ thông tin và truyền thông và để đánh giá sự hữu ích của mỗi công nghệ trong việc thực thi các chương trình PR.


8. Cơ sở lý thuyết truyền thông (Foundations of Communication – trực tuyến)

Môn này nhằm giới thiệu đến sinh viên một số trường phái tư tưởng và học thuyết chính về các quá trình truyền thông. Có nhiều hình thái truyền thông gần gũi với các nhà truyền thông chuyên nghiệp, bao gồm truyền thông liên cá nhân, truyền thông tổ chức và truyền thông đại chúng. Môn học sẽ cung cấp kiến thức đại cương về các hình thái này, với mục tiêu tạo sự hiểu biết sâu hơn về vai trò và vị thế các ngành nghề truyền thông trong xã hội. Môn học đặc biệt chú trọng các lý thuyết truyền thông đại chúng thích hợp với giới truyền thông chuyên nghiệp.


9. Luận văn tốt nghiệp

Sau khi hoàn tất các môn học trên, sinh viên sẽ có ba tháng để thực hiện một đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp. Luận văn phải nhắm vào một đề tài quản trị truyền thông quan trọng và các đề tài mang tính địa phương sẽ được khuyến khích. Luận văn phải dài khoảng 15.000 từ.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.