Nhân sự

STT

Họ và tên

Chức vụ

Công việc phụ trách

Email


1

ThS Nguyễn Thu Hương

Giám đốc

- Điều hành và quản lý Trung tâm

- Mở rộng quan hệ hợp tác với đối tác nước ngoài

kaorihcm@hcmussh.edu.vn

2

ThS. Trần Nam

Phó

Giám đốc

- Giám sát và điều phối công việc

trannam@hcmussh.edu.vn

3

ThS. Dương Văn Tú

Phó

Giám đốc

- Giám sát và quản lý tài chính

duongvantu@yahoo.com

4

ThS. Bàng Anh Tuấn

Cố vấn

- Cố vấn trung tâm

tuan_bang05@yahoo.com

5

Vương Tài Nguyên

Điều phối chương trình

- Phụ trách theo dõi các chương trình LKĐT với các trường đại học đối tác (Stirling, Deakin, Benedictine)

- Tổ chức các chương trình học ngắn hạn cho sinh viên nước ngoài.

tainguyen@hcmussh.edu.vn

6

Hà Minh Thu

Điều phối

- Theo dõi tình hình học viên các chương trình liên kết đào tạo (Deakin, Stirling, Benedictine)

- Tư vấn tuyển sinh cho các khóa học

haminhthu60@yahoo.com

7Nguyễn Minh Khương

Chuyên viên

- Phụ trách tài chính, thu chi của Trung tâm

- Hỗ trợ hành chính

- Phụ trách khóa nhập môn Montessori

khuong@hcmussh.edu.vn

8

Hoàng Tùng

Chuyên viên

- Phụ trách dịch thuật

- Hỗ trợ điều phối các chương trình ngắn hạn

hoangtung@hcmussh.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.