Trung tâm Đào tạo Quốc tế có 3 lãnh đạo và 4 nhân viên. Trong đó:

1.Giám đốc: ThS. Nguyễn Thu Hương - kaorihcm@hcmussh.edu.vn
- Điều hành và quản lý Trung tâm
- Mở rộng quan hệ hợp tác với đối tác nước ngoài


2. Các Phó Giám đốc:

 * ThS. Trần Nam- trannam@hcmussh.edu.vn
- Phụ trách công tác văn phòng
- Vận hành các chương trình, công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh


* ThS. Dương Văn Tú - duongvantu@yahoo.com
- Giám sát và quản lý tài chính


3. Các nhân viên:
* Bà Lý Khánh Linh - lykhanhlinh@hcmussh.edu.vn

- Điều phối chương trình

- Đầu mối liên hệ đối tác quốc tế

- Phụ trách chương trình Vietnam Study Tour


* Bà Phạm Thị Dung

- Phụ trách khóa nhập môn Montessori

- Hỗ trợ hành chính, văn phòng

* Bà Hà Minh Thu - haminhthu60@yahoo.com
- Tư vấn tuyển sinh cho các khóa học
- Theo dõi tình hình học viên các chương trình liên kết đào tạo với Đại học Deakin, Đại học Stirling, Đại học Benedictine


* BAN GIÁM ĐỐC NHIỆM KỲ THỨ NHẤT: 2012 - 2018

- ThS. Bàng Anh Tuấn - Giám đốc

- ThS. Phạm THị Hồng Hoa - Phó Giám đốc

- ThS. Dương Văn Tú - Phó Giám đốc

***

LIÊN HỆ
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Phòng K09, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 2829 3828 - xin số 170, (028) 3829 1138

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.