Chương trình Đào tạo Cử nhân Truyền thông chuyên ngành Báo chí

Chương trình đào tạo được thiết kế thành 4 năm học, trong đó:

1. Giai đoạn tại Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM

Giai đoạn này, sinh viên sẽ được học các môn học gồm:

- Foundations of Communication I, II

- History of Journalism & Communication I, II

- Photo Journalism

- Printing Journalism I, II

- Broadcast Journalism (radio) I, II

- Research Methodology

- Creative Thinking – Critical Thinking

- Introduction to Sociology

- Tiếng Anh chuyên ngành Truyền thông

- Kỹ thuật viết bài luận bằng tiếng Anh

2. Giai đoạn tại Trường ĐH Deakin, Thành phố Melbourne, thuộc bang Victoria - Úc

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.